Curs anivellador ADE

Grups reduïts (màxim 8 alumnes)

Recurs Descripció
Nombres Reals Nombres Reals
La Recta Real La recta real. Conjunts i intervals
Potències i radicals Característiques bàsiques de potències i radicals
Logaritmes Característiques bàsiques dels logaritmes