“Pandèmials”, un nou programa de suport per a joves afectats per les seqüeles de la Covid-19

La Fundació Didàctica Catalunya ha començat a desenvolupar una primera prova pilot d’aquest programa amb 25 joves d’instituts d’educació secundària de la ciutat de Mataró.

L’impacte social de la pandèmia de la Covid-19 ha comportat molts canvis en la vida diària de moltes persones. Un dels col·lectius més afectat ha estat els joves en la franja dels 12 als 16 anys que cursen l’Educació Secundària Obligatòria. Aquests nois i noies, en plena etapa de l’adolescència, han viscut aquesta situació amb por i inseguretat, dificultats que s’han afegit a les preocupacions i problemes propis de la seva edat.

L’etapa de post-pandèmia ens mostra com les seqüeles resultants del confinament i les restriccions entre els i les joves estan comportant, en alguns casos, quadres d’ansietat, depressió, aïllament o trastorns de tipus afectiu o alimentari. Totes aquestes problemàtiques, en un sector de la societat tan vulnerable en l’àmbit de la salut mental, pot causar dificultats de caràcter social molt rellevants per a tots aquests joves en el seu camí cap a la seva  futura vida adulta.

Des de la Fundació Didàctica Catalunya, com a entitat amb una llarga trajectòria i experiència en l’atenció a infants i joves, volem desenvolupar un nou projecte de suport i seguiment personal, psicològic i de canvi per aquests nois i noies, amb l’objectiu de tractar totes aquelles afectacions i problemes de salut mental generats durant la pandèmia del Covid-19.

La primera prova pilot, ja iniciada, té previst comptar amb 25 joves derivats d’instituts de secundària de Mataró, derivats pels seus centres i seleccionats a partir de criteris d’avaluació conjunta que tenen en compte l’afectació del jove, la seva situació socioeconòmica i la voluntat de compromís i col·laboració del participant així com del seu entorn familiar.

Els tractaments, que tindran una durada aproximada d’entre 6 i 12 mesos, consisteixen en intervencions individuals i personalitzades juntament amb dinàmiques grupals en les quals s’incidirà en el treball dels àmbits mental i cognitiu. La finalitat d’aquestes sessions, desenvolupades per professionals de la Fundació Didàctica Catalunya, serà revertir aquestes seqüeles de manera que es produeixi en els i les joves l’aparició de nous pensaments, paradigmes i programes interns i personals i, per tant, també nous patrons emocionals i de conducta.