Manifest de la Fundació Didàctica Catalunya després de la sentència del 14 d’octubre de 2019 contra els polítics catalans empresonats

La Fundació Didàctica Catalunya vol fer avinent als seus amics i col•laboradors, que la nostra entitat, presidida pel seu Patronat i amb el recolzament dels seus professionals i voluntaris, condemna inequívocament el tractament cruel i injust que estan rebent els polítics i ciutadans catalans empresonats, perseguits judicialment o a l’exili, amb l’únic càrrec d’haver acomplert el mandat rebut del poble de Catalunya, quan varen ser anomenats com a representants d’aquest, o bé per haver exercit lliurement els drets de llibertat d’expressió, de manifestació o de reunió.

Per tot això creiem que Catalunya, com a una de les nacions més antigues d’Europa que és, ha de fer valdre, davant de tot el món, els seus drets inalienables per escollir la seva forma de govern i la pertinença o no a l’Estat espanyol.

Estem al costat de la voluntat pacífica i incloent que ha d’animar aquest desig de llibertat i reconeixement, i donem suport a totes les formes pacífiques d’aconseguir-ho.

A Sant Pol de Mar, el 15 d’octubre de 2019

El Patronat de la Fundació Didàctica Catalunya