L’evolució de l’educació a Catalunya mostra un creixement del fracàs escolar i les desigualtats educatives

Aquestes dades, recollides a l’Anuari 2020 sobre l’Estat de l’Educació a Catalunya, presentat per la Fundació Bofill, reflecteixen la necessitat de posar en marxa programes dirigits a ajudar a revertir aquesta situació. En aquest sentit la nostra fundació té previst posar en marxa un programa de formació adreçada a joves de Mataró que no han assolit l’ESO i que estan en risc d’exclusió social.

Per això des de la Fundació Didàctica Catalunya ens fem ressò d’un article aparegut al blog del lloc web de la Fundació Bofill en què s’esmenten els principals indicadors de l’estat de l’educació a Catalunya, Anuari 2020. Problemàtiques com l’estancament de l’èxit educatiu, la persistència de les desigualtats educatives i l’increment de la població jove que no estudia ni treballa, cada vegada s’estan fent més evidents, també ajudat per la crisi provocada per la Covid-19.

El nostre equip ha constatat, durant els darrers mesos que, malauradament, aquests indicadors s’ajusten a la realitat i que cal un treball conjunt entre entitats, administració i els diferents centres educatius per tal de revertir aquesta preocupant situació de l’educació a casa nostra.

En aquest sentit, la Fundació Didàctica Catalunya ha decidit posar en marxa el programa “Formació complementaria per a joves de Mataró entre 16 i 18 anys que no han assolit l’ESO i estan en risc d’exclusió social” (FORCOM), adreçat a aquest col·lectiu en situació de fracàs escolar, el qual, sovint, també presenta greus problemes de socialització per molt diverses causes.

Aquest programa, que requereix una estreta col·laboració amb les diferents administracions que hi tenen competències, singularment la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Mataró, i amb els Instituts d’educació secundària de la ciutat, pretén oferir formació en matèria d’inserció cultural, lingüística i social per tal de millorar les aptituds, coneixements i possibilitats d’integració dels joves participants, en el món adult que els espera.

Actualment, però, aquesta iniciativa encara està en procés de completar-ne el finançament, per aquest motiu i a causa de la situació conjuntural, hem hagut d’ajornar el començament del primer programa pilot per a 48 joves. Seguint la nostra política de transparència, donem a conèixer que, ara com ara, comptem amb un 60% del finançament necessari per a desenvolupar el programa. D’aquesta quantitat, un 40% prové de fons propis de la nostra entitat i el 20% restant l’assumeix la Fundació La Caixa. El 40% restant esperem completar-ho en els mesos vinents, amb la confirmació de les subvencions demandes tant a l’Ajuntament de Mataró com a la Generalitat de Catalunya.

Mostrem aquestes dades d’una forma tan clara perquè, davant l’emergència social que suposa l’estancament dels indicadors educatius al nostre país, és cabdal que les entitats privades ens puguem sumar a la feina col·lectiva, que ja estan endegant des de les diferents administracions, i que aquestes administracions també apostin per l’aplicació de programes i mesures com la que proposa la nostra fundació. A la Fundació Didàctica Catalunya, tenim la vocació i la capacitat d’ajudar a donar resposta a aquestes problemàtiques i atendre al grup més gran de joves possibles, afectats per aquesta situació.

Podeu llegir la nota de premsa de la Fundació Bofill al següent enllaç:

https://fundaciobofill.cat/blog/millora-exit-educatiu-gran-repte