La Fundació Didàctica Catalunya segueix duent a terme els cursos d’alfabetització i ensenyament del català als JMS

La Fundació Didàctica Catalunya segueix duent a terme cursos continuats d’alfabetització i ensenyament del català a joves menors d’edat que han immigrat sols a Catalunya (JMS)

La Fundació Didàctica Catalunya, amb col·laboració dels Centres d’Acollida del Maresme, del Consell Comarcal del Maresme i de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, està duent a terme, des del desembre 2018, cursos d’alfabetització i ensenyament del català per a joves procedents de diferents ètnies i cultures i que actualment resideixen al Maresme. . 
Aquesta activitat, que està donant importants fruits, ja ha aconseguit que un grup de 12 joves estiguin preparats per assolir el grau A2 de català, segons paràmetres oficials del Consorci Nacional per la Llengua.

En aquests 8 mesos han passat per les nostres aules, en sessions diàries de 1,5 hores, més de 85 joves, la majoria dels quals han tingut una actitud implicada i positiva davant el repte d’aprendre la llengua dels país que els acull. Dissortadament molts d’ells han hagut de deixar d’assistir als cursos, per les diferents i especials circumstàncies que els envolten, i han estat substituïts per altres joves amb qui treballar.

Aquests cursos són finançats per la mateixa Fundació Didàctica Catalunya, per la Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya i per l’Obra Social de La Caixa.