La Fundació Didàctica Catalunya presenta l’informe de conclusions del IV Curs d’Immersió Lingüística d’estiu 2020

Aquesta formació adreçada a infants i joves provinents de famílies d’origen migrat d’escoles de Mataró ha atès a 92 alumnes

La Fundació Didàctica Catalunya ha presentat aquesta setmana l’informe i conclusions del seu quart Curs d’Immersió Lingüística per a infants i joves provinents de famílies d’origen migrat que va tenir lloc els passats mesos de juliol i agost. Aquesta edició va comptar amb la participació de 92 alumnes de primària de diversos centres educatius de la ciutat de Mataró i va ser possible gràcies a l’esforç i dedicació dels professionals de la Fundació Didàctica Catalunya (atenent les dificultats de portar a terme la formació amb la situació excepcional causada pel Covid-19) i d’altra banda, a l’ajut econòmic de l’Obra Social La Caixa i la Diputació de Barcelona, que han finançat parcialment aquest curs.

Segons aquest informe, d’accés públic al lloc web de la Fundació Didàctica Catalunya, s’ha observat una clara millora en les competències lingüístiques dels alumnes participants. El caràcter intensiu de la formació i l’experiència obtinguda en les tres edicions anteriors del curs ha permès una metodologia de treball adaptada a les necessitats dels estudiants per tal d’optimitzar el seu progrés i poder incidir en les àrees en què presenten més dificultats d’aprenentatge.

Els alumnes han cursat la formació en diferents grups que han tingut en compte el seu nivell de domini lingüístic inicial i les competències que requerien més seguiment. Així doncs, s’ha pogut donar una atenció més personalitzada als estudiants. Durant el curs s’ha realitzat diverses proves de seguiment per tal de confirmar si els materials didàctics i la seva aplicació estaven afavorint aquest aprenentatge individual.

El curs ha comptat amb la participació d’alumnes de set procedències familiars diferents. 35 alumnes tenien orígens familiars al Marroc, 16 de la resta de l’estat espanyol, 10 d’Amèrica Llatina, 7 de la Xina, 6 de l’Àfrica Subsahariana i 4 de diferents països europeus. Aquestes dades reivindiquen la transversalitat d’aquest programa, dedicat a ajudar a tots els alumnes, pertanyents a famílies d’origen migrant, per tal que coneguin i dominin la llengua catalana.   

Pel que fa a l’assistència, dels 92 alumnes que van participar al programa, 71 d’ells (un 77% del total) han tingut una presència constant en les sessions de formació,  solament 21 alumnes inscrits no han seguit el programa regularment. Des de la Fundació Didàctica Catalunya valorem positivament aquesta dada.

Un cop finalitzat el curs i feta la valoració del rendiments dels alumnes, s’ha facilitat a les seves escoles d’origen un informe per tal que, durant el curs escolar vigent, verifiquin si l’evolució detectada ajuda a aconseguir uns resultats acadèmics favorables. Cal esmentar que, la resposta dels centres educatius, pel que fa a les tres passades edicions del curs, va ser molt positiva i va reafirmar-ne la utilitat.

Des de la Fundació Didàctica Catalunya volem expressar la nostra satisfacció per haver pogut portar a terme aquest programa, amb el qual estem totalment compromesos, tot i la especial situació que estem vivint durant aquest any.

Els i les professionals de la Fundació hem seguit totes les mesures d’higiene i precaució necessàries derivades del Covid-19 i hem demostrat que el nostre esforç i dedicació ha pogut més que les dificultats que ens ha causat la pandèmia. Agraïm també als alumnes, famílies i escoles la seva confiança amb la Fundació i el Curs d’Immersió Lingüística.