La Fundació Didàctica Catalunya ofereix tractaments personalitzats a infants amb dificultats psicològiques

La Fundació Didàctica Catalunya posarà en marxa durant aquest 2022 un nou programa de tractaments psicològics, psicopedagògics, logopèdics i conductuals per a infants que cursen a escoles de Mataró i no estan diagnosticats amb una discapacitat superior al 33%.

Al Centre Didàctica Mataró de la Fundació cada dia hi arriben més nens i nenes que presenten problemàtiques relacionades amb diversos trastorns, principalment als àmbits de la lectura i l’expressió escrita, el dèficit d’atenció o hiperactivitat, la comunicació interpersonal o l’espectre emocional com la depressió o l’ansietat. El fet és que, només un 15% d’aquests infants reuneix els requisits necessaris per sol·licitar una discapacitat acreditada (33%) i, per tant, accedir a recursos i beques especialitzades.

Des de la Fundació Didàctica Catalunya volem desenvolupar un programa de suport  adaptat a les necessitats de tots aquests nens i nenes, incidint i col·laborant amb el seu context familiar i escolar per tal d’aconseguir millores en el seu aprenentatge i en les seves relacions socials i afectives. 

En col·laboració amb els diferents centres educatius de Mataró, que derivaran els infants que presentin unes característiques acadèmiques i familiars que puguin beneficiar-se d’aquesta acció, la Fundació Didàctica oferirà tractaments personalitzats, individuals i grupals, prioritzant entre altres factors els casos on el grau de dificultat i la situació socioeconòmica del seu entorn familiar requereix més urgència.

Els tractaments seran dirigits per professionals de la psicologia i la psicopedagogia i seguiran diverses metodologies de treball com ara el tractament psicològic cognitiu conductual, adreçat a la intervenció de tres àmbits fonamentals com són el pensament, les emocions i la conducta; la reeducació psicopedagògica, que incideix en les dificultats específiques que poden portar a l’infant o jove a tenir inconvenients en l’àmbit escolar o la logopèdia, que consisteix en la rehabilitació i el tractament de les dificultats o trastorns de la parla.

La primera etapa d’aquest projecte, que es preveu iniciar aquest mateix any 2022, comptarà amb la participació d’un grup de 30 nens i nenes, que seran avaluats durant tot el procés per tal de valorar els progressos derivats dels tractaments.