La Fundació Didàctica Catalunya amplia els seus serveis participant en la prestació dels mòduls formatius A.1, B i C del Servei de Primera Acollida

La Fundació Didàctica Catalunya es va proposar, i va ser escollida,  per a participar en els programes de suport a la lluita contra l’exclusió social i la desigualtat agreujada per la crisi derivada de la COVID-19, que gestiona el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies des de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, i que està parcialment finançada pel Fons social europeu de la UE

Els mòduls formatius s’imparteixen en dues modalitats: la C1, sessions presencials i la C2, sessions no presencials. En total està previst atendre 200 adults i joves durant els dotze mesos d’aquest primer cicle.

Quant als Mòduls, l’A.1 ofereix 90 hores d’estudi del català, fins a aconseguir aquest nivell. Els mòduls B i C, de 15 hores cada un, s’ocupen d’impartir “Coneixements laborals i d’estrangeria” i de “Coneixements de l’entorn, respectivament”.

L’objectiu principal d’aquestes formacions és ajudar a aconseguir el màxim aprofitament dels recursos i contribuir en la integració i establiment definitiu a Catalunya (si és el seu objectiu) de persones estrangeres majors d’edat en situació irregular, alguns d’ells per més de deu anys, i també joves que han migrat sols i volen incorporar-se a la nostra societat.

En concret, la nostra entitat, des del passat mes de gener, ha posat en marxa dites formacions, començant pel Mòdul A.1, ja que és imprescindible el coneixement de l’idioma per afavorir la integració laboral i social dels participants. Estem treballant les formacions en grups de dotze alumnes màxims, per tal d’assegurar l’atenció personalitzada i la qualitat de la formació.

El compromís de la Fundació Didàctica Catalunya per ajudar a la integració social de les persones d’origen migrant, ha portat als professionals de l’entitat a treballar intensament, durant els darrers anys, amb aquests col·lectius, assolint resultats satisfactoris i col·laborant amb els diferents Ens del territori, per tal de detectar necessitats i persones susceptibles de participar en totes les formacions impartides.

En el projecte de mòduls formatius que ens ocupa, les activitats es duen a terme amb estreta col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Mataró, que són els encarregats de derivar els alumnes i, conjuntament amb la nostra Fundació, vetllar per la seva participació i pels coneixements assolits.

Un altre punt en què la Fundació Didàctica Catalunya vol incidir a través d’aquests nous programes és la participació d’un major nombre de dones d’origen migrant, per tal de dotar-les de més oportunitats i aconseguir la seva incorporació social i laboral. Prestem una especial atenció a les persones en situació d’analfabetisme total o parcial, per tal de revertir aquesta situació i que puguin seguir amb normalitat els continguts de les formacions, com més aviat millor.

Així doncs, la Fundació Didàctica Catalunya i el seu equip de professionals, que han estat lluitant durant els darrers mesos contra totes les dificultats i impediments derivats de la pandèmia, segueixen treballant, amb totes les mesures sanitàries adequades, per la integració de les persones d’origen migrant i agreixen la confiança dipositada en l’entitat per part de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.