Fundació Didàctica Catalunya segueix treballant per a la integració

El Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya han posat la confiança en la Fundació Didàctica Catalunya per dur a terme el projecte:

“Formació inicial i coneixement de l’entorn en català per a immigrants menors no acompanyats”

Es va iniciar aquest encàrrec el dilluns 10 de desembre, amb la posada en marxa de dos cursos de 100 hores per a un total de 50 joves acollits als centres de: Montnegre i Alfar a Dosrius, Xatrac a Canet de Mar, Estela Nova a Arenys de Mar i Balquer al Masnou.

Els cursos són impartits en el nostre centre operatiu Didàctica Mataró, al carrer Camí Ral, 200. Els joves han estat prèviament avaluats pels nostres professionals per tal d’agrupar-los segons el grau de coneixements previs. Participen del curs, doncs, segons els resultats de les avaluacions, i treballen intensivament els matins de dilluns a dijous.

Fundació també ha posat en marxa, per pròpia iniciativa, unes sessions especials, els divendres, pels joves participants del curs que s’han d’alfabetitzar.

Es pretén, amb el projecte, que aquests joves immigrants,que han arribat a Catalunya sense estar a càrrec de cap familiar, aconsegueixin el nivell A2 de català i que s’integrin a la nostra societat com més aviat millor. 

Considerant aquesta FASE I que conclou el proper 29 de març, es va acordar seguir impulsant el projecte en FASE II i FASE III per tal d’aconseguir que els joves MENA segueixin incorporant-se positivament a la nostra societat i ampliant la seva expertesa en el català.

L’Oriol Amorós March, Secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania juntament amb la Laia Albareda Colilles de l’Àrea de Programes i Territori, varen visitar el nostre Centre Operatiu de Mataró, constant els bons resultats que estem aconseguint.