La Fundació Didàctica Catalunya organitza aquest estiu, a Mataró, un curs d’immersió lingüística en català i castellà per a infants de famílies nouvingudes

A Mataró hi conviuen 102 nacionalitats que parlen més de 20 llengües

  • El projecte vol afavorir una millor integració escolar, sobretot dels nouvinguts
  • Més del 65% de famílies nouvingudes provenen del Marroc, la Xina, el Senegal i Gàmbia
  • El 80% es concentren als barris de Cerdanyola, Rocafonda, Eixample i Palau-Escorxador
  • El curs no tindrà cost pels participants i la intenció de la Fundació és convertir-lo en estable

Mataró, 27 de juny de 2017. La Fundació Didàctica Catalunya, una entitat sense ànim de lucre amb el seu primer centre operatiu a Mataró, que treballa per a la millora escolar i conductual dels menors, organitzarà aquest estiu un curs d’immersió lingüística en català i castellà per a 72 alumnes de primària que necessiten millorar les seves competències lingüístiques. La iniciativa compta amb la participació de les escoles mataronines,  Camí del Mig i Germanes Bertomeu.

L’objectiu és ajudar aquests infants, per tal que en el curs lectiu vinent  2017-2018 segueixin el ritme escolar amb més expertesa en ambdós idiomes i que la seva capacitat d’integració amb la resta d’alumnes millori, ajudant així a l’aprofitament de tots plegats.  La intenció de la Fundació és implantar aquest taller com una activitat pròpia a dur a terme amb continuïtat mentre hi hagi infants a Mataró que ho necessitin i les escoles ho considerin convenient.

El desconeixement de les llengües oficials dificulta els aprenentatges escolars regulars– explica Raquel Torres, directora del curs,volem ajudar els col·lectius d’infants que necessiten eines externes per millorar les seves capacitats idiomàtiques, participar més activament a les activitats de l’escola, i aconseguir  una millor integració a la societat”.

El curs s’impartirà  a Didàctica Mataró, centre operatiu a Mataró de la Fundació Didàctica Catalunya,  i es durà a terme del 3 de juliol al 31 d’agost, totes les tardes de dilluns a dijous, en tres  torns d’una hora i mitja, amb 24 infants  cada torn, organitzats en 4 grups de 6, des de les 15 fins a les 19 hores. El dia 26 de juny, tots els infants participants van passar una avaluació de nivell, prèvia, per tal de distribuir-los en grups i aules. El programa lectiu també tindrà vessants lúdics i de joc.

La multiculturalitat de Mataró

A Mataró, actualment, hi conviuen ciutadans provinents de 102 nacionalitats diferents que parlen més de 20 llengües. Més del 65% de les famílies nouvingudes han arribat del Marroc, la Xina, el Senegal i Gàmbia, i el 80% d’aquests col·lectius es concentren als barris de Cerdanyola, Rocafonda, Eixample i Palau-Escorxador. Aquest fet,  sovint,  provoca un endarreriment en assolir el grau d’expertesa, normal per a cada edat, en català i castellà.

Segons Jordi Roig, gerent de la Fundació Didàctica Catalunya, “aquestes dades també subratllen la gran capacitat d’acollida que ha mostrat la ciutat, rebent, en molt poc temps relatiu,  importants contingents de persones de diferents països, i també pel fet que molts d’aquests nouvinguts s’han concentrat en determinats barris, cosa que ha perjudicat la seva permeabilitat cultural”.

La Fundació

La Fundació Didàctica Catalunya és un projecte endegat per un grup de professionals de l’ensenyament, la psicologia i la gestió empresarial, amb l’objectiu d’ajudar al desenvolupament, amb igualtat d’oportunitats, del nombre més gran possible d’infants i joves del nostre país que presentin disfuncions de comportament o mancances lectives individuals.

El seu primer centre operatiu està situat a Mataró, i durant els gairebé 3 anys d’existència ha estat el bressol de la Fundació i ha permès assolir la suficient seguretat en el projecte.