Els 7 reptes d’educar nadius digitals

El nadiu digital és aquell que ha interactuat amb la tencologia digital des de les primeres etapes de l’infantesa. Aquesta generació presenta una singularitat respecte de les altres: El domini intuitiu de les tencologies.

En el seguent article del diari ara.cat podrem trobar una reflexió sobre els nous reptes als que s’han d’enforntar els docens per tal d’adaptar-se a les noves necessitats dels alumnes, consequència de les transformacions socials d’aquesta generació.

Els 7 reptes que es destaquen són:

  • Continuar aprenent
  • Fomentar que els alumnes tinguin competències per afrontar la incertesa.
  • Assumir la renovació pedagògica aplicant-hi rigor.
  • Replantejar els espais d’acord amb els canvis.
  • Cercar una relació saludable amb les famílies.
  • Reclamar i fomentar l’equitat i la inclusió.
  • Il·lusió i vocació.

Des de la Fundació Didàctica de Catalunya lluitem per la integració i creiem en un aprenentatge integrador per tal d’oferir als nens i joves un servei d’educació de qualitat, treballant en la seva millora personal i escolar.

T’animem doncs a llegir l’article i a que comparteixis amb nosaltres la teva opinió.