Curs d’estiu d’immersió lingüística

La Fundació Didàctica Catalunya, complint una part molt important del seu fi fundacional, es proposa endegar a Mataró un curs d’immersió lingüística, durant els mesos de juliol i agost del 2017, per a infants de Primària que presentin greus problemes de competència en català i/o castellà. Aquest curs serà sense cost pels participants.

S’ha pres la decisió de celebrar-lo a Mataró donada la seva gran capacitat d’acollida , en molt poc temps relatiu, d’immigrants de diferents països, i també pel fet que molts d’aquests immigrants s’han concentrat en determinats barris, cosa que ha perjudicat la seva permeabilitat cultural.

Ens proposem tirar endavant aquest projecte en col·laboració amb les famílies de 72 infants, de procedències diverses, que cursen a tres centres educatius públics, i amb el coneixement tant de l’Ajuntament de Mataró com del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Tenim el convenciment que l’experiència serà un èxit i que ens donarà prou base per a decidir-nos a implantar-ho com una activitat troncal a dur a terme amb continuïtat mentre la composició social-educativa ens ho demani.

Ben aviat us n’ampliarem la informació.