Comunicat: El Centre Didàctica Mataró segueix la seva activitat amb normalitat oferint totes les mesures de seguretat i prevenció per als seus alumnes i famílies

Mataró, a 30 octubre 2020

Benvolguts,

Ahir les autoritats sanitàries de Catalunya van decretar una sèrie de noves mesures encaminades a combatre la COVID-19, la qual ens tenalla des de fa més de vuit mesos. Aquestes noves instruccions inclouen el tancament d’una sèrie d’activitats les quals no ens afecten donat que som un Centre Sanitari Polivalent especialitzat en infants i joves i per tant seguim normalment amb la nostra activitat, encara que amb totes les mesures de seguretat augmentades amb el següent detall:

Tots els infants i joves quan arriben al Centre han de passar pel control de temperatura i desinfecció de mans, el qual es du a terme a l’entrada, han d’arribar amb mascareta posada i mantenir-la durant tota la seva estada al Centre.

Els infants i joves han d’arribar amb una antelació màxima de 5′ i han de sortir del Centre, en finalitzar cada servei, que sempre serà d’1 hora com a màxim en el mateix dia, amb un màxim de 5′ de temps de sortida. Han d’evitar anar als serveis, si en tenen necessitat han d’avisar a Recepció perquè els obrin i controlar l’estat de neteja posterior amb la corresponent desinfecció.

No es permet beure aigua de cap aixeta del Centre per evitar l’ús de gots, els infants i joves han de dur la seva pròpia ampolla d’aigua, si ho creuen necessari.

Els acompanyants dels infants i joves no poden accedir a l’interior del Centre sota cap concepte. Solament podran accedir a la zona d’espera aquells acompanyants que tinguin una reunió concertada anticipadament i sempre que arribin amb un màxim de 5′ d’antelació.

Els acompanyants dels infants i joves no poden romandre dins el Centre mentre dura el servei i han de lliurar i recollir els infants i joves a l’entrada sense travessar Recepció i amb un màxim de 5′ abans i després de cada servei.

Seguint el màxim criteri de prevenció i seguretat, els professionals de la Fundació i tot el seu quadre directiu seguim estant al servei de les famílies que ens el requereixen, això no obstant si alguna família prefereix rebre els nostres serveis en línia durant els propers quinze dies, sigui per pròpia decisió o perquè l’infant o jove està confinat, us proposem que us poseu en contacte amb la Marina Mora als telèfons 937908902 / 620975734  o bé al correu  info@didacticamataro.cat i ho organitzarem immediatament.

Us enviem a tots la nostra solidaritat en una gran abraçada.

Fundació Didàctica Catalunya