Comunicat: Balanç de l’activitat educativa de la Fundació Didàctica Catalunya durant la crisi del Covid-19

Fundació Didàctica Catalunya no decau en la seva activitat assistencial i no ha aturat en cap moment els projectes i els serveis que s’estaven duent a terme a mitjan març 2020, quan es va decretar el confinament obligatori. Durant aquest confinament es va seguir amb totes les activitats en línia, ajudant tots aquells que tenien dificultats en connectar-se fins al nivell de fer-ho per telèfon mòbil, quan no hi havia altre mitjà.

Van ser dos mesos i mig molt durs, amb un gran esforç de totes les nostres professionals, però no vam deixar ningú sense servei.

Vam trobar una gran complicitat amb els Centres d’acollida, les escoles i la majoria dels IES per a dur a terme el nostre ajut formatiu i, a partir del mes de juny, ja vàrem tornar a l’activitat presencial per tots aquells alumnes que així ho acceptaven els seus responsables, seguint en línia amb els que encara no ho veien clar.

Durant els mesos de juliol i agost hem dut a terme el CIL 2020, 4t curs d’immersió lingüística per a infants cursant Educació Primària i ha estat el més concorregut, amb 92 alumnes diaris.

Però també hem seguit amb el curs de Formació pel Voluntariat per a Joves que han Migrat Sols (JMS) en col·laboració amb els centres i pisos d’acollida sota la tutela de la DGAIA, i amb el curs de reforç en assignatures troncals de l’ESO, en col·laboració amb els IES de Mataró.

Aquests importants projectes els estem duent a terme gràcies bàsicament a les subvencions rebudes de la Direcció General de Política Lingüística i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, i els resultats que n’estem obtenint són realment importants.

No hem de defallir, doncs, la pandèmia ens pot provocar, ens pot intentar alentir i fins i tot descoratjar, però tant la societat com l’Administració de Catalunya estem demostrant que som i serem ben capaços de remuntar les greus circumstàncies que ens han vingut a sobre, sovint sense haver-hi pogut intervenir directament per intentar apaivagar-les.

Compteu amb la Fundació Didàctica Catalunya, no us fallarem.