Candidatura al Premi Llengua Nacional

Mataró 10 octubre 2018. ” El premi Llengua Nacional, que arrenca aquest 2018 i tindrà una periodicitat anual, vol reconèixer projectes empresarials d’arreu dels Països Catalans que mostrin un compromís ferm amb el català i que contribueixin a l’extensió de l’ús —i del bon ús— de la llengua. Hi poden participar petites empreses i cooperatives (comerços, mitjans de comunicació locals, editorials, cooperatives de consum, etc.) que destaquin per la seva defensa de la llengua. Les empreses o negocis nominats no poden tenir més de 10 treballadors. L’objectiu d’aquest guardó no és només donar un modest suport econòmic al guanyador, sinó també ajudar a difondre aquestes iniciatives perquè puguin servir d’inspiració i model per a nous projectes.”

Creiem que la tasca que duem a terme des de la Fundació Didàctica Catalunya s’inscriu, en les seves vessant lingüístiques, dins dels condicionants a valorar per a l’esmentat premi, ja que estem duent a terme una tasca molt important ajudant infants i joves que presenten serioses dificultats lingüístiques, bàsicament per ser de procedència de famílies alienes a la nostra cultura.

Els cursos intensius d’immersió lingüística diària duts a terme, sense cost per als participants, durant els mesos de juliol i agost de 2017 i 2018, en col·laboració amb les escoles on cursen, han donat uns grans resultats i, per això, ara estem endegant fer-ho extensiu durant tot el curs lectiu.

El nostre país no es pot permetre que un gran nombre d’infants procedents de famílies d’origen migrat, esdevinguin uns adults amb moltes dificultats com a parlants en català. Per això pensem que qualsevol iniciativa per ajudar-los a inserir-se en la nostra cultura comuna és molt important i necessària i s’ha d’ajudar a tots aquells que s’hi posen a treballar.

Us demanem, doncs, que si creieu que els nostres projectes són mereixedors del reconeixement que significa ser nominats al premi Llengua Nacional, que presenteu la nostra candidatura omplint l’imprès que apareix en la web de la qual us trametem l’adreça https://llenguanacional.cat/premi/

Les nostres dades són:

Empresa nominada: Fundació Didàctica Catalunya

Web: www.fundaciodidacticacatalunya.org

Quant als motius pels quals ens nomineu creiem que els podeu treure de l’exposició que us hem fet de les nostres motivacions per a voler ser nominats.

Gràcies per la vostra col·laboració.

Ben cordialment.

Raquel Torres Domínguez                                      Jordi Roig reixach

Directora                                                                    Gerent